Členská schůze BD 2018

Zveme Vás na členskou schůzi Bytového družstva Boloňská 303, Praha 10, která se bude konat dne 30. 10. 2018 od 18:30 hodin v Klubu Varta

(Boloňská 310, Praha 10 – MEXICKÁ RESTAURACE).

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatele zápisu
 3. Zpráva o hospodaření BD, zpráva kontrolní komise, schválení závěrky BD za 2017
 4. Zpráva o hospodaření SVD, zpráva kontrolní komise, schválení závěrky SVD za 2017
 5. Schválení Domovního řádu SVD ve znění platném pro BD
 6. Informace o postupu projektu rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů v domě a dalších plánovaných akcí
 7. Informace o GDPR
 8. Informace o bytech BD, výběrové řízení – jednotka 303/47
 9. Volba představenstva BD
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

Připomínám, že členy BD jsou nadále i ti, kteří si vyvedli byt do OV, proto je v jejich zájmu se zúčastnit i schůze BD.

Za představenstvo
bytového družstva Boloňská 303
Zídková Lucie – předsedkyně