Členská schůze BD 2020

Zveme Vás na členskou schůzi Bytového družstva Boloňská 303, Praha 10, která se bude konat dne 8.10.2020 od 18:30 hodin v Klubu Varta

(Boloňská 310, Praha 10 – MEXICKÁ RESTAURACE).

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatele zápisu
 3. Schválení podmínek výběrového řízení – jednotka 303/47, jednotka č. 303/71
 4. Zpráva o hospodaření BD a SVD za rok 2019
 5. Zpráva kontrolní komise
 6. Schválení účetní závěrky BD a SVD za 2019
 7. Informace o rekonstrukci vnitřních elektrorozvodů v domě
 8. Zpráva o hlasování Per rollam
 9. Informace o plánované rekonstrukci slaboproudých rozvodů – datové rozvody, zvonky
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

Připomínám, že členy BD jsou nadále i ti, kteří si vyvedli byt do OV, proto je v jejich zájmu se zúčastnit i schůze BD.
Podklady k bodům 3, 4 a 6 jsou umístěny na nástěnce ve vestibulu a na webových stánkách domu.
Podklady k bodu 8 jsou z důvodu jejich rozsáhlosti k dispozici k nahlédnutí v kanceláři domu v úředních hodinách, případně po předchozí domluvě.
Členové BD, kteří se nemohou osobně zúčastnit členské schůze mají možnost pověřit jinou osobu plnou mocí k zastupování. Vzorová plná moc je k dispozici na webových stránkách anebo v papírové podobě v kanceláři správy domu.

 

Za představenstvo
bytového družstva Boloňská 303
Zídková Lucie – předsedkyně

Soubory ke stažení:
BD výsledek hospodaření 2019 rozvaha
BD výsledek hospodaření 2019 výsledovka
Výběrová řízení – podmínky
Výběrová řízení – termíny