Členská schůze BD 2021

Zveme Vás na členskou schůzi Bytového družstva Boloňská 303, Praha 10, která se bude konat dne 25.11.2021 od 18:30 hodin v Klubu Varta

(Boloňská 310, Praha 10 – MEXICKÁ RESTAURACE).

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba skrutátorů a ověřovatele zápisu
  3. Zpráva kontrolní komise o hospodaření BD a SVD
  4. Zpráva o hospodaření BD, schválení závěrky BD za 2020
  5. Zpráva o hospodaření SVD, schválení závěrky SVD za 2020
  6. Informace o výběrového řízení na rekonstrukci vstupů do chodbiček na jednotlivých patrech v domě
  7. Provoz BD a SVD – správa domu, úprava plateb – záloh za energie
  8. Vyhodnocení výběrového řízení na byty BD – jednotka č. 303/47, jednotka č. 303/71 ze dne 9.11.2021
  9. Diskuse
  10. Závěr

 

Připomínám, že členy BD jsou nadále i ti, kteří si vyvedli byt do OV, proto je v jejich zájmu se zúčastnit i schůze BD.

Podklady k bodům 4, 5 a 8 jsou umístěny na nástěnce ve vestibulu a na webových stánkách domu.
Doufáme, že se povede schůzi uskutečnit ve vyhlášeném termínu s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. V případě, že se schůze nezúčastníte, můžete udělit plnou moc svému vybranému zástupci. Formulář k dispozici v kanceláři a na webových stránkách zde.

 

Za představenstvo
bytového družstva Boloňská 303
Zídková Lucie – předsedkyně

Soubory ke stažení:
Náklady a výnosy BD 2020
Pozvánka na členskou schůzi BD
Rozvaha BD
Výběrové řízení