Členská schůze BD 2022

Zveme Vás na členskou schůzi Bytového družstva Boloňská 303, Praha 10, která se bude konat dne 5. 5. 2022 od 18:30 hodin v Klubu Varta

(Boloňská 310, Praha 10 – MEXICKÁ RESTAURACE).

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba skrutátorů a ověřovatele zápisu
  3. Zpráva kontrolní komise o hospodaření BD a SVD
  4. Zpráva o hospodaření BD, schválení závěrky BD za 2021
  5. Zpráva o hospodaření SVD, schválení závěrky SVD za 2021
  6. Zpráva o postupu rekonstrukčních prací společných prostor domu
  7. Provoz BD a SVD – správa domu, úprava plateb – záloh za energie, odvoz odpadu
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

Připomínám, že členy BD jsou nadále i ti, kteří si vyvedli byt do OV, proto je v jejich zájmu se zúčastnit i schůze BD.

Podklady k bodům 4 a 5 jsou umístěny na nástěnce ve vestibulu a na webových stánkách domu.
V případě, že se schůze nezúčastníte, můžete udělit plnou moc svému vybranému zástupci.
Formulář k dispozici v kanceláři a na webových stránkách zde.

 

Za představenstvo
bytového družstva Boloňská 303
Zídková Lucie – předsedkyně

Soubory ke stažení:
Náklady a výnosy BD 2021
Přehled majetku BD
Pozvánka na členskou schůzi BD