Členská schůze SVD 2018

Zveme Vás na členskou schůzi Společenství vlastníků domu Boloňská 303, Praha 10, která se bude konat dne 30. 10. 2018 od 18:30 hodin v Klubu Varta

(Boloňská 310, Praha 10 – MEXICKÁ RESTAURACE).

 

Program:

1. Zahájení
2. Volba skrutátorů a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o hospodaření SVD, zpráva kontrolní komise, schválení závěrky SVD za 2017
4. Schválení Domovního řádu SVD ve znění platném pro BD
5. Informace o postupu projektu rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů v domě
a dalších plánovaných akcí
6. Informace o GDPR
7. Diskuse
8. Závěr

Připomínám, že členy BD jsou nadále i ti, kteří si vyvedli byt do OV, proto je v jejich zájmu se zúčastnit i schůze BD, která předchází schůzi SVD.

Za výbor
Společenství vlastníků domu Boloňská 303
Zídková Lucie