Členská schůze SVD 2022

Zveme Vás na členskou schůzi Společenství vlastníků domu Boloňská 303, Praha 10, která se bude konat dne 5. 5. 2022 od 20:30 hodin v Klubu Varta

(Boloňská 310, Praha 10 – MEXICKÁ RESTAURACE).

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba skrutátorů a ověřovatele zápisu
  3. Zpráva kontrolní komise o hospodaření SVD
  4. Zpráva o hospodaření SVD, schválení závěrky SVD za 2021
  5. Zpráva o postupu rekonstrukčních prací společných prostor domu
  6. Provoz SVD – správa domu, úprava plateb – záloh za energie, odvoz odpadu
  7. Diskuse
  8. Závěr

 

Připomínám, že ti, kteří si vyvedli byt do OV, jsou i nadále členy BD, a proto je v jejich zájmu se zúčastnit schůze BD, která předchází schůzi SVD a začíná v 18:30 hodin ve stejný den ve stejném sále.

Podklady k bodu 4 jsou umístěny na nástěnce ve vestibulu a na webových stánkách domu.
V případě, že se schůze nezúčastníte, můžete udělit plnou moc svému vybranému zástupci.
Formulář k dispozici v kanceláři a na webových stránkách zde.

 

Za výbor
Společenství vlastníků domu Boloňská 303
Zídková Lucie – předsedkyně

Soubory ke stažení:
Náklady a výnosy SVD 2021
Přehled majetku SVD
Pozvánka na členskou schůzi SVD