Důležité sdělení !!!

Výzva ke zpřístupnění bytů k výměně vodoměrů a k provedení ročních odečtů měřičů tepla

 

v domě Boloňská 303, Praha 10. 109 00
ve dnech 12. 1. 2016, 13. 1. 2016, 14. 1. 2016 a 19. 1. 2016
Vážení nájemníci, žádáme Vás, abyste umožnili našemu instalatérovi panu Štanglovi přístup do Vašich bytů za účelem provedení výměny vodoměrů. Současně Vás žádáme o zajištění volného přístupu ke stoupačce ve Vašem bytě a to po celou dubu dle rozpisu níže.
Současně bude proveden roční odečet tepla a budou Vám předány nové evidenční listy, které byly upraveny dle odpovídajícího rozměru sklepů a navýšeny o 0,45 Kč za m2 za daň z nemovitosti.
Žádáme Vás o dodržování časového harmonogramu !!
Abychom předešli případným reklamacím, doporučujeme Vám před vlastním podpisem kontrolu pořízených dat uvedených v montážním protokolu.
V případě, že z vážných důvodů není možno zajistit zpřístupnění bytu v požadovaném termínu, kontaktujte prosím správu BD p. Růžičkovou 739 823 669, email: magdalen@bolonská303.cz

 

Předem se omlouvám za nedodržení časového rozpětí dle rozpisu v případě, že nastanou při výměně vodoměrů nepředvídatelné okolnosti technického charakteru.
Děkuji za spolupráci za správu BD Boloňská 303
Růžičková Magdaléna

 

Dne 12.1.2016

byty 82 a 81                             08.00 – 10.00 hod

Byty 80 a 79                             09.00 – 11.00 hod

Byty 79 a78                              10.00 – 12.00 hod

Byty 77a 76                              11.00- 13.00 hod

Byty 75 a 74 a73                    12.00 -14.00 hod

Byty 72 a 71                             14.00 – 16.00 hod

Byty 70 a 69                             15.00 – 17.00 hod

Byty 68 a 67                             16.00 – 18.00 hod

Byty 66 a 65                             17.00 – 19.00 hod

Byty 64 a 63                             18.00 – 20.00 hod

 

Dne 13.1.2016

byty 62 a 61                             08.00 – 10.00 hod

Byty 60 a 59                             09.00 – 11.00 hod

Byty 58 a 57                             10.00 – 12.00 hod

Byty 56 a 55                             11.00- 13.00 hod

Byty 54 a 53 a 52                    12.00 -14.00 hod

Byty 51 a 50                             14.00 – 16.00 hod

Byty 49 a 48                             15.00 – 17.00 hod

Byty 47 a 46                             16.00 – 18.00 hod

Byty 45 a 44                             17.00 – 19.00 hod

Byty 45 a 44                             17.00 – 19.00 hod

 

Dne 14.1.2016

Byty 41 a 40                             08.00 – 10.00 hod

Byty 39 a 38                             09.00 – 11.00 hod

Byty 37 a 36                             10.00 – 12.00 hod

Byty 35 a 34                             11.00- 13.00 hod

Byty 33 a 32 a 31                     12.00 -14.00 hod

Byty 30 a 29                             14.00 – 16.00 hod

Byty 28 a 27                             15.00 – 17.00 hod

Byty 26 a 25                             16.00 – 18.00 hod

Byty 24 a 23                             17.00 – 19.00 hod

Byty 22 a 21                             18.00 – 20.00 hod

 

Dne 19.1.2016

Byty 20 a 19                             08.00 – 10.00 hod

Byty 18 a 17                             09.00 – 11.00 hod

Byty 16 a 15                             10.00 – 12.00 hod

Byty 14 a 13                             11.00- 13.00 hod

Byty 12 a 11 a 10                       12.00 -14.00 hod

Byty 09 a 08                             14.00 – 16.00 hod

Byty 07 a 06                             15.00 – 17.00 hod

Byty 05 a 04                             16.00 – 18.00 hod

Byty 03 a 02                             17.00 – 19.00 hod

Byty 01 a 83                             18.00 – 20.00 hod