Informace k potvrzení o příjmu z nájmu společných prostor

Vážení  vlastníci SVD

Potvrzení o podílu na příjmech za pronájem společných částí domu v roce 2017 jsem vlastníkům, kteří zde bydlí, rozdala do poštovních schránek. Vlastníkům, kteří své byty pronajímají, jsem zaslala email.

Za správu BD a SVD
Magdaléna Růžičková
Tel: 739 823 669 , e-mail: magdalen@new.bolonska303.cz

V Praze 8. 2. 2018

 

 

Informace k potvrzení o příjmu z nájmu společných prostor

Daňové přiznání za rok 2017 je povinen podat každý, kdo má roční příjmy vyšší než 15 000 korun. Současně jsou tyto příjmy předmětem daně z příjmu fyzických osob a nejsou od daně z příjmu fyzických osvobozené.
Daňové přiznání však nemusí podávat zaměstnanci, kteří pracovali během roku pro jednoho zaměstnavatele nebo postupně pro více zaměstnavatelů, přičemž u všech zaměstnavatelů podepsali prohlášení k dani a neměli jiné zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálových příjmů, nájmu nebo ostatních příjmů za rok 2017 vyšší než 6 000 korun.