Informace k výdeji čipů

Od pátku 1.10. 2010 bude spuštěn funkční systém čipového otevírání dveří. Všichni oprávnění nájemníci (přihlášení obyvatelé) tohoto domu obdrží svůj čip umožňující vstup do domu. Čipy jsou bezkontaktní, stačí přiblížit k čtečce čipů na vzdálenost cca 5 cm a bude se na ně vcházet do domu i vycházet z domu. Čipy budou aktivní pro všechny vchodové dveře obou vchodů (tedy společný čip pro vchod přední i zadní). Otevírání z bytů (bzučákem) nebude možné.

Výdej čipů v kanceláři BD

výdej čipů: od 1.9. 2010

každé pondělí: 08:00 – 10:00 hod.
každou středu: 16:00 – 19:00 hod.

Jiný termín je možné si domluvit individuálně na telefonu 739 823 669.

<hr>

Zavedením čipů ke vstupu sledovalo představenstvo především zvýšení ochrany majetku družstva a nájemníků. Proto budou v první fázi rozdány čipy oprávněným uživatelům bytů, tedy těm, kteří jsou přihlášeni v bytech a platí zálohy na služby.

Na druhé straně není snahou představenstva znemožnit vstup do domu rodinným příslušníkům či osobám blízkým, kterým dáte klíče od svých bytů. Z tohoto důvodu představenstvo rozhodlo o možnosti dodatečného výdeje dalších čipů, avšak za úplatu proti zneužití.

Na každý další vydaný čip je stanovena vratná záloha 100 Kč (vrací se při vrácení funkčního čipu) a nevratný poplatek 300 Kč, celkem tedy 400 Kč / 1 čip.