Informace o výběrovém řízení na prodej volných družstevních podílů

Informace o výběrovém řízení na prodej volných družstevních podílů týkající se jednotek č. 303/47 a 303/71 v domě č.p. 303, který je umístěn na pozemku p.č 209/3, vše katastrální území Horní Měcholupy, obec Praha, vše zapsáno na Katastrálním úřadě pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pro kat. území Horní Měcholupy.

Výběrové řízení se bude konat dne 9.11.2021 od 17.00 hod. (pro družstevní podíl k jedn. 303/47) a od 17.30 hod. (pro družstevní podíl k jedn. 303/71), v zasedací místnosti družstva v domě na adrese Boloňská 303/4, Horní Měcholupy, 109 00 Praha.

Definice umístění bytů, kterých se toto výběrové řízení týká:
jednotka č. 303/47, 7. NP, podíl na společných částech 4281/437688.
jednotka č. 303/71, 11.NP, podíl na společných částech 4281/437688.

Základní podání bude v minimální výši:
Družstevní podíl k jednotce č. 303/47 3.100.000 Kč (třimilionystotisíc Kč).
Družstevní podíl k jednotce č. 303/71 3.100.000 Kč (třimilionystotisíc Kč).
Příhoz nejméně 10.000 Kč.

Prohlídky bytů:
27.10. 2021 v 15.00 hod. a 4.11. v 15.00 hod.

Výběrové řízení schváleno členskou schůzí družstva (per rollam).

Organizující firma:
CONSULT REALITY, s.r.o.
IČ: 24299090
Sídlo: Praha 5 – Smíchov, Na Plzeňce 1236/4, PSČ 15000.
Jednatel: JUDr. Milan Kaňka.

Přesné podmínky a přihlášky na Tel.: +420 731 173 537.

Podmínky pro veřejné výběrové řízení ke stažení zde.

Linky na inzerci:
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/praha-horni-mecholupy-bolonska/386104156#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/praha-horni-mecholupy-bolonska/3409148764#img=0&fullscreen=false