Revize plyno instalace

UPOZORNĚNÍ Vážený vlastníci a nájemníci bytů SVD Boloňská 303. Dne 21. 2. 2018 byla v našem domě, provedena revize plynoinstalace dle Vyhl. ČUBP č. 85/78 Sb., která se týká všech 3 + 1 bytů a všech 4 + 1 bytů. Z důvodu nepřítomnosti v bytech 46, 63, 67, 70, 81 bude ve středu 28. 02. 2018 … Read more

Vážení  vlastníci SVD Potvrzení o podílu na příjmech za pronájem společných částí domu v roce 2017 jsem vlastníkům, kteří zde bydlí, rozdala do poštovních schránek. Vlastníkům, kteří své byty pronajímají, jsem zaslala email. Za správu BD a SVD Magdaléna Růžičková Tel: 739 823 669 , e-mail: magdalen@new.bolonska303.cz V Praze 8. 2. 2018     Informace k potvrzení o … Read more

Vážený nájemníci bytů 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 39, 42, 46, 49, 53, 56, 60, 63, 67, 70, 74, 77, 81 na základě pověření představenstva Vašeho BD Boloňská 303, bude ve Vašem domě Boloňská 303 a bytě, provedena revize plynoinstalace dle Vyhl. ČUBP č. 85/78 Sb. Revizi provede Skála … Read more

Výzva ke zpřístupnění bytů k provedení ročních odečtů vody a měřičů tepla   Vážení vlastníci/uživatelé, žádáme Vás, abyste umožnili přístup do Vašich bytů za účelem provedení ročních odečtů měřičů tepla a vody. Současně Vás žádáme o zajištění volného přístupu k měřičům ve Vašem bytě (odstranění nábytku a věcí, které mohou bránit přístupu) a to po … Read more