Nabídka k veřejné soutěži

NABÍDKA
k veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku.

Vyhlašovatele
Bytové družstvo Boloňská 303, se sídlem Praha 10, Boloňská 303, IČ 26144239, k nabytí členství v Družstvu a složení základního a dalšího členského vkladu, se kterým je spojeno právo nájmu k jednotce číslo 303/47, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů v budově č.p. 303, na pozemku parc. č. st. 209/2 v katastrálním území Horní Měcholupy.

Dokumenty ke stažení
1) Nabídka k veřejné soutěži
2) Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku
3) Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů