Námitky účastníků územního řízení

Vážení vlastníci bytových jednotek, vážení členové Bytového družstva,

vzhledem k blížícímu se ústnímu projednávání územního řízení na stavbu domu před naším domem dne 3. 1. 2019 v 10:00 hod. v budově Hasičského záchranného sboru MČ Praha 15, Milánská 323.

Bytové družstvo jako jeden člen SVD, bude prostřednictvím advokátní kanceláře podávat námitky účastníka řízení. Tím pádem jsou členové BD zastoupeni. Nicméně majitelé jednotek jsou účastníky řízení a měli by námitky podat také a rovněž dorazit na ústní jednání. Námitky je třeba podat nejpozději při ústním jednání, ale lepší by bylo je předat písemně do podatelny na městském úřadu ve středu 2. 1. 2019 s potvrzení o přijetí.

V příloze je vzor podání s body, které by bylo třeba, aby majitelé jednotek upravili vlastními slovy, aby nebyly podání identické. A pak včas a řádně podali na městském úřadu. V případě, že nemáte přístup k tiskárně, je možnost to vytisknout v kanceláři SVD/BD. V tom případě, prosím, napište na email zidkova@bolonska303.cz , abychom si domluvili, vhodný čas.

Lucie Zídková

 

Přílohy:
1) oznámení o zahájení územního řízení
2) Námitky SVD