Neodhazujte nedopalky z oken !!!

Na žádost paní Rottové
DŮRAZNĚ ŽÁDÁME NÁJEMNÍKY ABY NEVYHAZOVALI Z OKEN NDEOPALKY OD CIGARET !!!
Hrozí vážné nebezpečí požáru, při zalétnutí nedopalku otevřenou ventilací v nižších patrech.

Za představenstvo
bytového družstva Boloňská 303
Růžička Jan – předseda