Označení poštovních schránek

Ve svých poštovních schránkách naleznete nové jmenovky, tyto si vložte do plastového okénka z vnitřní strany schránky, poté prosíme odstraňte provizorní samolepky které byly původně použity k jejich označení.

Rádi bychom u označení schránek zachovali jednotný vzhled. Pokud si budete přát jakoukoli úpravu či změnu stávající jmenovky zašlete e-mail na adresu: suky@suky.cz, uveďte číslo bytu a zadáním textu pro jmenovku připravíme novou a vložíme do vaší schránky.

Za BD Boloňská 303
Jan Souček