Z důvodu dalších změn protiepidemiologických nařízení se plánovaná schůze (hlasování) BD a SVD opět provede formou Per rollam!

Aktuální informace

Odstávka vody

V pondělí 30.3. 2015 v době od 10:00 do 18:00 hodin dojde k odstávce dodávky vody z důvodu výměny hlavního přívodu!!!

Číst více »

Upozornění pro nájemníky

Vážení členové bytového družstva, sdělujeme vám, že vzhledem k tomu, že se představenstvu BD, přes veškeré úsilí, nepodařilo zajistit účast notáře na členskou schůzi plánovanou

Číst více »

Upozornění pro nájemníky

V pondělí 15.7.2013 od 8:30 do 13:00 hodin bude uzavřen přední vchod z důvodu provádění finálové úpravy povrchu nájezdové rampy včetně podschodnic a to litým

Číst více »