Pozvánka na členskou schůzi

Zveme Vás na členskou schůzi Bytového družstva Boloňská 303, Praha 10, která se bude konat dne 23. 6. 2015 od 19:00 hodin v Klubu Varta (Boloňská 310, Praha 10 – MEXICKÁ RESTAURACE).

Program schůze:

1) Zahájení
2) Zpráva o hospodaření družstva
3) Zpráva o činnosti od poslední členské schůze
4) Změna prohlášení vlastníka
5) Prodej bytu – přijetí nového člena BD
6) Zpráva o postupu k založení společenství vlastníků (SV)
7) Projednání fungování společenství vlastníků
8) Projednání a schválení návrhu stanov společenství vlastníků
9) Projednání personálního obsazení výboru SV a kontrolní komise SV
10) Projednání dalšího rozvoje společenství vlastníků
11) Diskuse
12) Závěr

Připomínky, které zaslali někteří členové BD k návrhu stanov SV budou projednány v rámci bodu
č. 8. programu schůze.

Případné zájemce o práci v orgánech společenství vlastníků, prosíme, aby svoji kandidaturu sdělili nejpozději do data konání členské schůze představenstvu BD, tak aby mohl předsedající schůze představit kandidáty členské schůzi.

Za představenstvo
BD Boloňská 303
Zídková Lucie – předsedkyně