Pozvánka na členskou schůzi

Zveme Vás na členskou schůzi Bytového družstva Boloňská 303, Praha 10,
která se bude konat dne 15. června 2011 od 19:00 hod. v Restauraci U Čouků (Holoubkovská 72, 10900 Praha 10).

Program členské schůze

1) Zahájení
2) Zpráva o hospodaření a informace o činnosti BD
3) Zpráva KRK
4) Informace k výměně výtahů
5) Diskuse
6) Závěr

V případě, že se z vážných důvodů nemůžete členské schůze zúčastnit, můžete plnou mocí pověřit jinou osobu.

Za představenstvo bytového družstva
Boloňská 303
Růžička Jan – předseda