Pozvánka na členskou schůzi 2016

Zveme Vás na členskou schůzi Bytového družstva Boloňská 303, Praha 10, která se bude konat dne 21. 4. 2016 od 19:00 hodin v Klubu Varta (Boloňská 310, Praha 10 – MEXICKÁ RESTAURACE).

 
Program:

1. Zahájení
2. Rozhodnutí členské schůze o způsobu rozúčtovaní tepla a teplé vody
3. Zpráva o hospodaření družstva – schválení účetní závěrky roku 2015
4. Projednání způsobu úhrady účetní ztráty
5. Informace o činnosti od poslední členské schůze
6. Informace o stavu převodu jednotek do OV
7. Diskuse 
8. Závěr

 
Bod číslo 2 programu je nutné projednat v souvislosti se změnou legislativy stanovující rozpočítávání nákladů na vytápění a teplou vodu. Došlo k ukončení platnosti vyhlášky č. 372/201 Sb. kterou nahradila vyhláška č. 269/2015 Sb.

 
Za představenstvo 
bytového družstva Boloňská 303
Zídková Lucie – předsedkyně

 
Náklady a výnosy BD Boloňská 303 roku 2015

Přehled majetku a kapitálu BD Boloňská 303 – stav k 31.12.2015