Pozvánka na členskou schůzi

Zveme Vás na členskou schůzi Bytového družstva Boloňská 303, Praha 10,
která se bude konat dne 13. listopadu 2012 od 19:00 hod. v KLUBU VARTA, Boloňská 310, Praha 10 (MEXICKÁ RESTAURACE).

Program členské schůze

1) Zahájení
2) Zpráva o hospodaření a činnosti BD
3) Zpráva KRK
4) Návrh na vyloučení člena bytového družstva
5) Informace o nájemních bytech
6) Seznámení s realizací rekonstrukce vchodových portálů, připravované akce
7) Diskuse
8) Závěr

V případě, že se z vážných důvodů nemůžete členské schůze zúčastnit, můžete plnou mocí pověřit jinou osobu.

Za představenstvo bytového družstva
Boloňská 303
Růžička Jan – předseda