Pozvánka na členskou schůzi

Zveme Vás na členskou schůzi Bytového družstva Boloňská 303, Praha 10, která se bude konat dne 25. června 2013 od 19:00 hod. v KLUBU VARTA, Boloňská 310, Praha 10 (MEXICKÁ RESTAURACE).

Program členské schůze

Zahájení
1)  Zahájení
2)  Zpráva o hospodaření a činnosti BD
3)  Zpráva kontrolní komise
4)  Volba představenstva BD a kontrolní komise
5)  Diskuse
6)  Závěr

V případě, že se z vážných důvodů nemůžete členské schůze zúčastnit, můžete plnou mocí pověřit jinou osobu.

Za představenstvo bytového družstva
Boloňská 303
Růžička Jan