Pozvánka na členskou schůzi

Zveme Vás na členskou schůzi Bytového družstva Boloňská 303, Praha 10, která se bude konat dne 7. prosince 2010 od 19:00 hod. v KLUBU VARTA, Boloňská 310, Praha 10 (MEXICKÁ RESTAURACE).

Program členské schůze

1) Zahájení
2) Zpráva o hospodaření a informace o činnosti BD
3) Zpráva KRK
4) Informace k pasportizaci bytů
5) Informace k úpravám plateb a novým evidenčním listům
6) Jednání o odkoupení pozemků přiléhajících k našemu bytovému objektu
7) Diskuse
8) Závěr

V případě, že se z vážných důvodů nemůžete členské schůze zúčastnit, můžete plnou mocí pověřit jinou osobu.

Za představenstvo bytového družstva
Boloňská 303
Růžička Jan – předseda