Provedení ročních odečtů vody 20120

Výzva ke zpřístupnění bytů
k provedení ročních odečtů vody a měřičů tepla

Vážení vlastníci/uživatelé, žádáme Vás, abyste umožnili přístup do Vašich bytů za účelem provedení ročních odečtů měřičů tepla a vody. Současně Vás žádáme o zajištění volného přístupu k měřičům ve Vašem bytě (odstranění nábytku a věcí, které mohou bránit přístupu) a to po celou dobu dle rozpisu níže.

11. – 6. patro  // 13. 1. 2021 od 16:00 – 20:30 hod.
05. – 0. patro // 14. 1. 2021 od 16:00 – 20:30 hod.

Vzhledem k nastalé situaci je možné měřiče tepla a vody nafotit a poslat na mail viltova@bolonska303.cz Formulář za Vás vyplním a kopii Vám dám do schránky.

Pokud z vážných důvodů není možno zajistit zpřístupnění bytu, bude vypsán náhradní termín na 20.1.2021 od 16 – 20,30 hod. Tuto skutečnost mi, prosím, nahlašte předem!!!

Abychom předešli případným reklamacím, doporučujeme Vám před vlastním podpisem kontrolu pořízených dat uvedených na montážním protokolu.

Za správu BD boloňská 303
Ing. Naďa Viltová
Tel.: (+420) 739 823 669
E-mail: viltova@bolonska303.cz