Provedení ročních odečtů vody

Výzva ke zpřístupnění bytů
k provedení ročních odečtů vody a měřičů tepla

Vážení vlastníci/uživatelé, žádáme Vás, abyste umožnili přístup do Vašich bytů za účelem provedení ročních odečtů měřičů tepla a vody. Současně Vás žádáme o zajištění volného přístupu k měřičům ve Vašem bytě (odstranění nábytku a věcí, které mohou bránit přístupu) a to po celou dobu dle rozpisu níže.

11. – 6. patro  // 15.1. 2019 od 16 – 19:30 hod.
05. – 0. patro // 16.1. 2019 od 16 – 19:30 hod.

Abychom předešli případným reklamacím, doporučujeme Vám před vlastním podpisem kontrolu pořízených dat uvedených na montážním protokolu.

V případě, že z vážných důvodů není možno zajistit zpřístupnění bytu v požadovaném termínu, prosím kontaktujte pana Nováka (Tel.: 605 913 001), který odečty bude provádět.