Revize plyno instalace

UPOZORNĚNÍ

Vážený vlastníci a nájemníci bytů SVD Boloňská 303.

Dne 21. 2. 2018 byla v našem domě, provedena revize plynoinstalace dle Vyhl. ČUBP č. 85/78 Sb., která se týká všech 3 + 1 bytů a všech 4 + 1 bytů. Z důvodu nepřítomnosti v bytech 46, 63, 67, 70, 81 bude ve středu 28. 02. 2018 náhradní termín.

Revizi provede Skála Vladimír – rev. technik plyn. zařízení
Tel.: 602 275 040
V době od 17.00 hod. do 17:30 hod.

Žádáme všechny uživatele bytů, aby v této době umožnili zpřístupnění bytu, k úspěšnému provedení revize plynoinstalace. Revize se týká hlavního rozvodu, stoupacího potrubí a rozvodu od plynoměru ke spotřebiči.

Za představenstvo BD Boloňská RT PZ

M. Růžičková
Vladimír Skála – revizní technik