Revize plynoinstalace

Toto upozornění je určeno obyvatelům 3 a 4 pokojových bytů!

na základě pověření BD Boloňská 303, bude v našem domě provedena revize plynoinstalace dle Vyhl. ČUBP č. 85/78 Sb.
Revizi provede pan Vladimír Skála (rev. technik plyn. zařízení) Tel.: 602 275 040
Revize bude provedena dne 22.11. 2012 v době 16:00 – 17:30 hod.

Revize se týká hlavního rozvodu, stoupacího potrubí a rozvodu od plynoměru ke spotřebiči. Žádáme všechny uživatele bytů, aby v této době umožnili zpřístupnění bytu k úspěšnému provedení revize plynoinstalace.

Za BD Boloňská 303
Jan Růžička