Shromáždění SVD 2020

Zveme Vás na shromáždění Společenství vlastníků domu Boloňská 303, Praha 10, která se bude konat dne 8.10.2020 od 20:30 hodin v Klubu Varta

(Boloňská 310, Praha 10 – MEXICKÁ RESTAURACE).

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba skrutátorů a ověřovatelů zápisu
  3. Zpráva o hospodaření SVD, schválení závěrky SVD za 2019
  4. Zpráva kontrolní komise
  5. Informace o rekonstrukci vnitřních elektrorozvodů v domě
  6. Zpráva o hlasování Per rollam
  7. Informace o plánované rekonstrukci slaboproudých rozvodů – datové rozvody, zvonky
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

Připomínám, že ti, kteří si vyvedli byt do OV, jsou i nadále členy BD, a proto je v jejich zájmu se zúčastnit schůze BD, která předchází schůzi SVD a začíná v 18:30 hodin ve stejný den ve stejném sále.
Podklady k bodu 3 jsou umístěny na nástěnce ve vestibulu a na webových stánkách domu.
Podklady k bodu 6 jsou z důvodu jejich rozsáhlosti k dispozici k nahlédnutí v kanceláři správa domu v úředních hodinách, případně po předchozí domluvě.
Vlastníci bytových jednotek, kteří se nemohou osobně zúčastnit shromáždění vlastníků mají možnost pověřit jinou osobu plnou mocí k zastupování. Vzorová plná moc je k dispozici na webových stránkách anebo v papírové podobě v kanceláři správy domu.

 

Za výbor
Společenství vlastníků domu Boloňská 303
Zídková Lucie – předsedkyně

Soubory ke stažení:
SVD výsledek hospodaření 2019 rozvaha
SVD výsledek hospodaření 2019 výsledovka
Výběrová řízení – podmínky
Výběrová řízení – termíny