Spuštění stránek BD Boloňská 303

Představenstvo za účelem zlepšení informovanosti členů Bytového družstva a komunikace s představenstvem zřídilo internetovou stránku, na které bude uveřejňovat dokumenty a informace o činnosti družstva.

Pro kontaktování představenstva BD písemnou formou prosím použijte e-mail nebo kontaktní formulář.