Upozornění

BD Boloňská 303 upozorňuje všechny členy BD družstva, že v případě změny počtu oprávněných uživatelů bytů (např. odhlášení členů rodiny, podnájemníků) jsou povinni kromě nahlášení této změny vrátit i uvolněné čipy od vchodů zpět do kanceláře BD.
Pokud takto neučiní majitelé sami, vyřadí BD Boloňská 303 z provozu odpovídající počet čipů pouze na základě výkazu evidovaných osob.

Za BD Boloňská 303
Jan Růžička