Výsledky hlasování

V přiloženém souboru zveřejňujeme výsledky hlasování Per rollam které proběhlo v BD a SVD,

a) schválení účetní závěrky BD za rok 2019,
b) jak má být za družstvo hlasováno o závěrce SVD za rok 2019,
c) podmínky výběrového řízení na prodej volných družstevních podílů.

Hlasování se uskutečnilo písemnou formou (per rollam).

Výsledky hlasování ke stažení zde