Vyúčtování služeb za rok 2012

Dne 30. 4. 2013 bude rozdáno do poštovních schránek vyúčtování služeb za rok 2012.

Přeplatky budou vyplaceny převodem na účet nájemců bytů. Proto pro kontrolu napište své jméno, číslo bytu, částku a číslo účtu. Zašlete na email magdalen@new.bolonska303.cz nebo do poštovní schránky bytového družstva.

Nedoplatky prosím zasílejte (nejpozději do 31. 5. 2013) na bankovní účet BD č.ú. 27-5361530237/0100 jako variabilní číslo uveďte číslo bytu.

Tímto Vás dále upozorňujeme, že došlo ke zdražení energií a vstupních médií. Proto doporučujeme nájemníkům, kterým vznikl nedoplatek, aby si zvýšili zálohy.

Za správu BD Boloňská 303
Růžičková Magdaléna