Výzva – důležité

Výzva ke zpřístupnění bytů k výměně těsnění u všech radiátorů
v domě Boloňská 303, Praha 10, 109 00

 

Vážení nájemníci,

Vzhledem k tomu, že v poslední době došlo v několika případech k prasknutí těsnění u radiátoru a došlo tím k vytopení sousedních bytů, představenstvo rozhodlo, že se u všech radiátorů na výpusti vymění těsnění za uzavírací šroubení s těsněním.

Při výměně bude nutná vaše přítomnost v bytech dle rozpisu.

Ráno nejpozději do 7:30 hodin v určený den, prosím, zapněte topení na stupeň 5. Pan Štangl v 8:00 hod vypustí celou stoupačku, poté postupně v jednotlivých bytech vymění staré těsnění za nové uzavíratelné šroubení. U bytů, které mají stoupaček více, to platí pro všechny stoupačky v bytě. Po výměně u všech radiátorů na stoupačce se stoupačka bude napouštět a je nezbytně nutné zkontrolovat těsnost nově namontovaného šroubení. Proto je nutná Vaše přítomnost pro výměnu a pak pro napouštění.

Vážení nájemníci, žádáme Vás, abyste umožnili našemu instalatérovi panu Štanglovi přístup do Vašich bytů za účelem provedení výměny. Současně Vás žádáme o zajištění volného přístupu k radiátorům ve Vašem bytě a to po celou dubu dle rozpisu níže.

Žádáme Vás o dodržení časového harmonogramu !!

V případě, že z vážných důvodů není možno zajistit zpřístupnění bytu v požadovaném termínu, kontaktujte prosím správu BD p. Růžičkovou 739 823 669, email: magdalen@bolonská303.cz

Předem se omlouvám za nedodržení časového rozpětí dle rozpisu v případě, že nastanou při výměně nepředvídatelné okolnosti technického charakteru.

Děkuji za spolupráci za správu BD Boloňská 303

Růžičková Magdaléna

 

Prosím o potvrzení dne a hodiny
sms 739 823 669, email:
magdalen@bolonská303.cz nebo lísteček do schránky BD

 

 

 

Dne 4.4.2016

byty 78,71,64,57,50,43,36,29,22,15,8,83
08.00 – 13.00 hod
a v 17 hod se bude napouštět stoupačka

 

byty 76,69,62,55,48,41,34,27,20,13,6,1
13.00 – 17.00 hod
a v 17 hod se bude napouštět stoupačka

 

Dne 5.4.2016

byty 81,74,67,60,53,64
08.00 – 13.00 hod
a v 17 hod se bude napouštět stoupačka

 

byty 39,32,25,18,11,4
13.00 – 17.00 hod
a v 17 hod se bude napouštět stoupačka

 

Dne 11.4.2016

byty 77,70,63,56,49,42,35
08.00 – 15.00 hod
a v 15hod se bude napouštět stoupačka

 

Dne 12.4.2016

byty 28,21,14,7,2
08.00 – 15.00 hod
a v 15hod se bude napouštět stoupačka

 

Dne 13.4.2016

byty 82,75,68,61,54,47,40,33,26,19,12,5
08.00 – 13.00 hod
a v 13 hod se bude napouštět stoupačka

 

Dne 18.4.2016

byty 80,73,66,59,52,45,38,31,24,17,10,3
08.00 – 13.00 hod
a v 17 hod se bude napouštět stoupačka

 

byty 79,72,65,58,51,44,37,30,23,16,9
13.00 – 17.00 hod
a v 17 hod se bude napouštět stoupačka