Výzva ke zpřístupnění bytů

Výzva ke zpřístupnění bytů
k provedení ročních odečtů vody a měřičů tepla

Vážení vlastníci/uživatelé, žádáme Vás, abyste umožnili přístup do Vašich bytů za účelem provedení ročních odečtů měřičů tepla a vody. Současně Vás žádáme o zajištění volného přístupu k měřičům ve Vašem bytě (odstranění nábytku a věcí, které mohou bránit přístupu) a to po celou dobu dle rozpisu níže.

11. – 6. patro    //   11.1.2017 od 16 – 19, 30 hod
5. – 0. patro    //   12.1..2017 od 16 – 19,30 hod

Abychom předešli případným reklamacím, doporučujeme Vám před vlastním podpisem kontrolu pořízených dat uvedených na montážním protokolu.
V případě, že z vážných důvodů není možno zajistit zpřístupnění bytu v požadovaném termínu, prosím kontaktujte mě Tel : 739 823 669, email: magdalen@bolonská303.cz

Za správu BD boloňská 303
Růžičková Magdaléna