Zadní vstup do domu nově otevřen

Vážený nájemníci,
od 9. 5. 2013 je zprovozněn zadní vstup do domu Boloňská 303.

Ode dne 13.5.2013 bude uzavřen přední vstup, zde bude probíhat třetí etapa rekonstrukce.
Ke vstupu na zadním vchodě používejte nové čipy, které Vám byly předány představenstvem bytového družstva v průběhu měsíce dubna.

Po dobu rekonstrukce předního vchodu budou přemístěny stávající schránky provizorně do prostoru nově vybudovaného zadního předsálí a střední části před výtahy.

Žádáme tímto nájemníky, aby po dobu rekonstrukce třetí etapy předního portálového vstupu, používali ke vstupu do objektu Boloňská 303, pouze zadní vchod a se zvýšenou opatrností procházeli kolem stavby.

Tímto se omlouváme všem nájemníkům za zvýšený hluk a prašnost v domě po dobu rekonstrukce.
Stavbu provádí fa. Soukup Tel.: 606 506 699,
stavební dozor p. Kamarád Tel.: 602 446 952.

Za BD, Boloňská 303
Jan Růžička