Zahájení rekonstrukce výtahů

Sdělujeme že v plánovaném období od 9.9 – 27.10. 2011 bude probíhat reknostrukce výtahů.
V této době budou pracovníci společnosti Schindler provádět nezbytné práce odpovídající rozsahu objednané opravy (modernizace) které mohou být provázeny zvýšenou hlučností či vyšším množstvím nečistot na chodbách.

Za způsobené komplikace se společnost Schindler předem omlouvá a ujišťuje obyvatele domu že po dokončení prací zajistí potřebný úklid.

Odpovědnou osobou pro řízení realizace probíhajících prací a koordinace souvysejících prací je montážní mistr pan František Jirásek.
Odpovědnou osobou pro vyřízení jakýchkoli připomínek k realizaci a průběhu rekonstrukce výtahů je vedoucí odd. montáží pan Martin Hladký.

Společnost Schindler všem děkuje za pochopení a vstřícný přístup.