Změna bankovního účtu

Vážení nájemníci
Od 1. 11. 2017 dochází ke změně bankovního účtu Bytového družstva z Komerční Banky na FIO banka.
Účet 27-5361530237/0100 KB se zruší!

Nové číslo platné od 1. 11. 2017 kam prosím zasílejte své platby, které se týkají Bytového družstva
Účet 2901312748/2010 FIO banka.

 

Za správu BD
V Praze 26.10.2017
Růžičková Magdaléna