Členská schůze BD – 15. 12. 2022

Zveme Vás na členskou schůzi Bytového družstva Boloňská 303, Praha 10, která se bude konat dne 15. 12. 2022 od 18:30 hodin v sále Sboru dobrovolných hasičů Horní Měcholupy

(hasičská zbrojnice) Holoubkovská 323, Praha 10.

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba skrutátorů a ověřovatele zápisu
  3. Zpráva o realizovaných rekonstrukčních pracích včetně hodnocení kontrolní komise
  4. Zpráva o plánovaných rekonstrukčních pracích společných prostor domu
  5. Schválení finančních prostředků na rekonstrukční práce
  6. Provoz BD a SVD – správa domu, úprava plateb – záloh za energie, odvoz odpadu
  7. Diskuse
  8. Závěr

 

Připomínám, že členy BD jsou nadále i ti, kteří si vyvedli byt do OV, proto je v jejich zájmu se zúčastnit i schůze BD.

Podklady k bodu 3 a 5 jsou umístěny na nástěnce ve vestibulu a na webových stánkách domu.

V případě, že se schůze nezúčastníte, můžete udělit plnou moc svému vybranému zástupci. Formulář k dispozici v kanceláři a na webových stránkách zde.

 

Za představenstvo
Bytového družstva Boloňská 303
Zídková Lucie – předsedkyně

Soubory ke stažení:
Příloha k bodu 3A
Příloha k bodu 3B
Příloha k bodu 3C
Příloha k bodu 5 rozpočet
Příloha k bodu 5 – Sapeli dveře
Příloha k bodu 5 – Sapeli zednické práce
Pozvánka na členskou schůzi BD