Výsledky hlasování

V přiloženém souboru zveřejňujeme výsledky hlasování Per rollam které proběhlo v BD a SVD, a) schválení účetní závěrky BD za rok 2019, b) jak má být za družstvo hlasováno o…

Číst celé Výsledky hlasování

Provedení ročních odečtů vody 20120

Výzva ke zpřístupnění bytů k provedení ročních odečtů vody a měřičů tepla Vážení vlastníci/uživatelé, žádáme Vás, abyste umožnili přístup do Vašich bytů za účelem provedení ročních odečtů měřičů tepla a…

Číst celé Provedení ročních odečtů vody 20120

Probíhá hlasování Per rollam v BD a SVD

S ohledem k přetrvávajícím opatřením vlády a z toho plynoucím omezením a nutností schválit účetní závěrky za rok 2019 a podmínky výběrového řízení na prodej volných družstevních podílů, rozhodlo představenstvo…

Číst celé Probíhá hlasování Per rollam v BD a SVD