Provedení odečtů tepla a vody

Výzva ke zpřístupnění bytů k výměně měřičů tepla a k provedení ročních odečtů vody.

v domě č. p. : 303
ulice: Boloňská, Praha 10
dne 22. 1. 2015 v době cca od 8:00 cca do 14:00 hodin

Vážení vlastníci/uživatelé, žádáme Vás, abyste umožnili našim technikům přístup do Vašich bytů za účelem provedení výměny měřičů tepla a ročních odečtů vody. Současně Vás žádáme o zajištění volného přístupu k měřičům ve Vašem bytě (odstranění nábytku a věcí, které mohou bránit přístupu) a to po celou dobu dle rozpisu níže.

byty  283 -256 / 08.00 – 10.00 hod.
byty  255 – 228 / 10.00 – 12.00 hod.
byty  227 – 201 / 12.00 – 14.00 hod.
 

Žádáme Vás o dodržování časového harmonogramu!!

Abychom předešli případným reklamacím, doporučujeme Vám před vlastním podpisem kontrolu pořízených dat uvedených na montážním protokolu.

V případě, že z vážných důvodů není možno zajistit zpřístupnění bytu v požadovaném termínu, kontaktujte prosím technika p. Vacka na tel: 608 727 338, e-mail: servis@fps-praha.cz, kancelář firmy FPS s.r.o., V Dolině 1533/1d, Praha 10, tel: 272 657 262.

Firma FPS s.r.o. se předem omlouvá za nedodržení časového rozpětí dle rozpisu montáží v případě, že nastanou při montáži nepředvídatelné okolnosti technického charakteru.

Děkujeme za spolupráci. FPS s.r.o.

FPS s.r.o., Pod Harfou 938/40, 190 00 Praha 9
z pověření BD Boloňská 303