Hlasování Per rollam 24. 02. 2022

Vážení členové bytového družstva a vlastníci jednotek,

přeložením a výměnou silnoproudých rozvodů byla zahájena v roce 2020 rekonstrukce vnitřních prostor domu, na kterou měly být použity i finanční prostředky získané z prodeje volných bytů (plán zahrnuje rekonstrukci silnoproudých a slaboproudých rozvodů, zvonkového systému, osazení podhledů, výměna dveří do chodbiček, výměna dveří na schodiště, výmalba, výměna podlahové krytiny ve společných prostorách domu, instalace kamerového systému, příp. další úpravy).

Jednotlivé etapy rekonstrukce byly plánovány tak, aby na sebe navazovaly. Významnou roli v celé realizaci hrál členskou schůzí schválený prodej členských práv ke 2 bytům, který byl zpracován a měl se realizovat začátkem roku 2020. Z důvodů vládou vyhlášených pandemických opatření nebylo možné prodeje v tomto termínu uskutečnit, a to se povedlo až v listopadu 2021. Přijetí nových členů BD bylo schváleno formou per rollam v prosinci 2021.

Dne 10.12.2019 schválilo shromáždění vlastníků finanční prostředky na první etapu rekonstrukce, která proběhla během covidové pandemie (5/2020 až 11/2020). Původně plánované navazující práce se vlivem pandemie de facto zastavily. V průběhu roku 2021 došlo k instalaci slaboproudých rozvodů – optické a metalické datové kabely, které umožní konkurenci mezi poskytovateli internetových služeb a zvýšení kvality připojení.

Mezitím probíhalo výběrové řízení na dodavatele domácích telefonů a nového čipového systému. Situace s nabídkou těchto systémů není uspokojivá, buď nám potencionální dodavatelé nabídli zastaralá řešení, nebo neúměrně drahá. Nakonec byl vybrán systém URMET ALPHA, který umožňuje i videotelefony, dálkové otevírání dveří a umí i přepojit zvonění na mobilní telefon. V základní ceně je běžný domácí telefon. Případní zájemci o videotelefon si mohou domluvit za příplatek jeho instalaci. K čemuž budete vyzváni příští týden. Instalace rozvodů a domácích telefonů začne od 7.3.2022 a zároveň s tím budou zavedeny do bytů i datové rozvody. K instalaci sádrokartonových podhledů a kastlíků zatím nedošlo, jednak jsou problémy s kapacitními možnostmi oslovených subjektů a pak rovněž by zakrytí zabránilo přístupu pro instalaci kabeláže domácích telefonů a datových kabelů do jednotlivých bytů.

Následně bude pokračovat další etapa, a to v závislosti na hlasování BD a SVD a to je výměna dveří včetně zárubní z haly u výtahů do chodbiček. S ohledem na požární předpisy a zátěž, které jsou „chodbičkové dveře“ častým používáním vystaveny, je kvalitní zpracování a splnění v současnosti platných požárních nařízení primárním ukazatelem při jejich výběru. Kompletní dodávku nových zárubní a kvalitních dveří “na míru” s protipožární a protikouřovou úpravou včetně kování, zavíračů a kukátek nabízí firma SAPELI. Dopravu, montáž a likvidaci starých dveří a zárubní nabízí jejich autorizovaný prodejce česká firma DODO for life. Její cenovou nabídku Vám předkládáme ke schválení v hlasování Per rollam. Cenová nabídka platí do 20.3.2022 a pak nám bylo sděleno, že od 1.4.2022 ceny nadále porostou.

Předběžně plánujeme svolat schůzi členů BD a shromáždění vlastníků v průběhu dubna, kdy už předpokládáme, že nám pandemická situace dovolí se sejít a rovněž už budou k dispozici závěrky za rok 2021 a dále projednáme následné kroky v realizaci rekonstrukcí.

Lucie Zídková.

Soubory ke stažení:

Per rollam BD →
Per rollam SVD →
Cenová nabídka →