Informace o letních odstávkách pro rok 2016

Vážení zákazníci,
také v letošním letním období připravuje vaše dodavatelská společnost Pražská teplárenská , a. s. svá zařízení na novou topnou sezónu. Z důvodů rekonstrukcí, připojování nových zákazníků, plánovaných oprav a údržbových prací (v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb„ § 76, odst. 4, bod c) musíme pristoupit k přerušení dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody i pro některá Vaše odběrná místa.

Na konci tohoto dopisu najdete soupis Vašich odběrných míst,včetně konkrétních termínů odstávek.

Případné další informace o letních odstávkách se dozvíte na našich internetových stránkách www.ptas.cz, na zákaznické lince 266 751 111 nebo se můžete obracet s dotazy na obchodní kanceláre a referenta pro dané odběrné místo. Kontakty na obchodní kanceláre jsou rovněž k dispozici na www.ptas.cz.

Věříme, že tato nezbytná opatření přijmete s pochopením, a omlouváme se Vám za dočasné snížení komfortu.

S pozdravem

Ing. Pavel Maďar
vedoucí odboru prodej tepla