Novostavba bytového domu Milánská aneb zase se nepodařilo umravnit developery

Rozhodnutím, Sp. Zn.: S-MHMP 676930/2019/STR ze dne 15. 1. 2020, rozhodl odvolací orgán, tj. Odbor stavebního řádu MHMP, o odvolání podaném MČ Praha 15 a BD Boloňská tak, že odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí zamítl a rozhodnutí Odboru stavebního ÚMČ Praha 15, vydaném pod č. j. ÚMČ P15 01495/2019/OST/IBa ze dne 1. 2. 2019, potvrdil.

Výše uvedené rozhodnutí Odboru stavebního řádu Magistrátu hl. M. Prahy, jako orgánu odvolacího, je jistým důkazem negujícím domněnku, že lze vždy umravnit developery. Rovněž jej lze považovat za projev toho, že v zásadě odvolávání se proti rozhodnutím Odboru stavebního ÚMČ Praha 15, ve věcech územního a stavebního řízení působí jen průtahy bez účinků slibovaných, tj. zamezení bytové výstavbě!

V rámci zamýšleného záměru výstavby nazvané „Novostavba bytového domu Milánská“ na pozemcích společnosti PriFin, a.s., proti radnici, se koaliční zástupci Městské části Praha 15, spojili s obyvateli přilehlého domu, členy bytového družstva, které zastupovala jimi najatá advokátní kancelář, a podali odvolání, které obsahovalo 12 námitek. Odvolací orgán se s námitkami vypořádal, námitky shledal jako nedůvodné a rozhodl tak, jak shora uvedeno.

Z výše uvedeného je zřejmé, pokud stavebník, developer splní požadavky obecně závazných právních předpisů, tj. Stavebního zákona, Pražských stavebních předpisů a platného Územního plánu, nelze výstavbě zákonnými opravnými prostředky zabránit.

Úplné znění rozhodnutí odvolacího orgánu Sp. Zn.: S-MHMP 676930/2019/STR ze dne 15. 1. 2020, je v případě zájmu k nahlédnutí na úřadu.

 

Zdroj: MČ Praha 15