Převody vlastnictví bytových jednotek

Vážení nájemníci,
dne 18.7.2016 a 20.7.2016 v úředních hodinách jsou v kanceláři BD k vyzvednutí návrhy smluv k převodu bytových jednotek. Prosíme ty z nájemníků, kteří si požádali o převod bytu do OV, aby si návrh smlouvy vyzvedli ke kontrole znění smlouvy a údajů v ní uvedených. V případě, že si nebudete moci návrh smlouvy vyzvednout v daném termínu, bude možné si telefonicky domluvit náhradní termín s paní Růžičkovou.
Zkontrolované smlouvy s podepsaným průvodním listem, prosíme, vhoďte do schránky BD a to nejpozději do 15. 8. 2016.

Lucie Zídková
Předsedkyně představenstva BD