Upozornění pro nájemníky

Společný balkón u schodiště je určen na sušení prádla.
U balkónových dveří byli osazeny nové zámky.
Nájemníci, kteří tento prostor využívají si proti podpisu mohou vyzvednout klíč od správy BD v úředních hodinách.

Po: 8:00 – 10:00
St: 16:00 – 19:00

Za představenstvo
bytového družstva Boloňská 303
Růžička Jan – předseda