Upozornění pro nájemníky

Vážení členové bytového družstva,
sdělujeme vám, že vzhledem k tomu, že se představenstvu BD, přes veškeré úsilí, nepodařilo zajistit účast notáře na členskou schůzi plánovanou na měsíc červen, oznamujeme Vám, že se schůze bude konat ve druhé polovině měsíce září 2014. Pozvánka, společně s návrhem nových „Stanov“, bude rozeslaná v dostatečném předstihu.

Lucie Zídková
předsedkyně BD