Upozornění – revize

Vážený nájemníci bytů
2, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 39, 42, 46, 49, 53, 56, 60, 63, 67, 70, 74, 77, 81
na základě pověření představenstva Vašeho BD Boloňská 303, bude ve Vašem domě Boloňská 303 a bytě, provedena revize plynoinstalace dle Vyhl. ČUBP č. 85/78 Sb.

Revizi provede Skála Vladimír – revizní technik plynových zařízení.
Tel.: 602 275 040
Dne: středa 21. 02. 2018
V době: od 16:00 do 18:00 hodin.

Žádáme všechny uživatele bytů, aby v této době umožnili zpřístupnění bytu, k úspěšnému provedení revize plynoinstalace. Revize se týká hlavního rozvodu, stoupacího potrubí a rozvodu od plynoměru ke spotřebiči.

Za představenstvo BD Boloňská RT PZ

pí Růžičková
Vladimír Skála v.r.