Členská schůze BD 2019

Zveme Vás na členskou schůzi Bytového družstva Boloňská 303, Praha 10, která se bude konat dne 10. 12. 2019 od 18:30 hodin v Klubu Varta

(Boloňská 310, Praha 10 – MEXICKÁ RESTAURACE).

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatele zápisu
 3. Informace o bytech BD, výběrové řízení – jednotka 303/47, jednotka č. 303/71
 4. Zpráva o hospodaření BD, zpráva kontrolní komise, schválení závěrky BD za 2018
 5. Zpráva o hospodaření SVD, zpráva kontrolní komise, schválení závěrky SVD za 2018
 6. Schválení Domovního řádu SVD
 7. Schválení výsledku výběrového řízení na rekonstrukci vnitřních elektrorozvodů v domě včetně rozpočtu na tuto akci
 8. Provoz BD a SVD – správa domu, úprava plateb – záloh za odvoz odpadu, pojištění domu a provozního fondu
 9. Informace o plánovaných volbách do výboru SVD a představenstva BD v roce 2020
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

Připomínám, že členy BD jsou nadále i ti, kteří si vyvedli byt do OV, proto je v jejich zájmu se zúčastnit i schůze BD.

Podklady k bodům 4, 5 a 6 jsou umístěny na nástěnce ve vestibulu a na webových stánkách domu.

Podklady k bodu 7 jsou z důvodu jejich rozsáhlosti k dispozici k nahlédnutí v kanceláři domu v úředních hodinách, případně po předchozí domluvě.

Připomínky k návrhu „Domovního řádu SVD“ předejte písemně nejpozději do dne 7. 12. 2019.

 

Za představenstvo
bytového družstva Boloňská 303
Zídková Lucie – předsedkyně

 
Soubory ke stažení:
BD výsledek hospodaření 2018 rozvaha
BD výsledek hospodaření 2018 výsledovka
SVD výsledek hospodaření 2018 rozvaha
SVD výsledek hospodaření 2018 výsledovka
SVD návrh domovního řádu