Členská schůze SVD 2019

Zveme Vás na členskou schůzi Společenství vlastníků domu Boloňská 303, Praha 10, která se bude konat dne 10. 12. 2019 od 20:30 hodin v Klubu Varta

(Boloňská 310, Praha 10 – MEXICKÁ RESTAURACE).

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba skrutátorů a ověřovatelů zápisu
  3. Zpráva o hospodaření SVD, zpráva kontrolní komise, schválení závěrky SVD za 2018
  4. Schválení Domovního řádu SVD
  5. Schválení výsledku výběrového řízení na rekonstrukci vnitřních elektrorozvodů v domě včetně rozpočtu na tuto akci
  6. Provoz SVD – správa domu, úprava plateb – záloh za odvoz odpadu, pojištění domu a provozního fondu
  7. Informace o plánovaných volbách do výboru SVD v roce 2020
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

Připomínám, že ti, kteří si vyvedli byt do OV, jsou i nadále členy BD, a proto je v jejich zájmu se zúčastnit schůze BD, která předchází schůzi SVD a začíná v 18:30 hodin ve stejný den ve stejném sále.

Podklady k bodům 3 a 4 jsou umístěny na nástěnce ve vestibulu a na webových stánkách domu.

Podklady k bodu 5 jsou z důvodu jejich rozsáhlosti k dispozici k nahlédnutí v kanceláři domu v úředních hodinách, případně po předchozí domluvě.

Připomínky k návrhu „Domovního řádu SVD“ předejte písemně nejpozději do dne 7. 12. 2019

 

Za výbor
Společenství vlastníků domu Boloňská 303
Zídková Lucie

 

Soubory ke stažení:
SVD výsledek hospodaření 2018 rozvaha
SVD výsledek hospodaření 2018 výsledovka
SVD návrh domovního řádu