Pozvánka na členskou schůzi

Zveme Vás na členskou schůzi Bytového družstva Boloňská 303, Praha 10, která se bude konat dne 7. prosince 2010 od 19:00 hod. v KLUBU VARTA, Boloňská 310, Praha 10 (MEXICKÁ RESTAURACE). Program členské schůze 1) Zahájení 2) Zpráva o hospodaření a informace o činnosti BD 3) Zpráva KRK 4) Informace k pasportizaci bytů 5) Informace … Read more

Od pátku 1.10. 2010 bude spuštěn funkční systém čipového otevírání dveří. Všichni oprávnění nájemníci (přihlášení obyvatelé) tohoto domu obdrží svůj čip umožňující vstup do domu. Čipy jsou bezkontaktní, stačí přiblížit k čtečce čipů na vzdálenost cca 5 cm a bude se na ně vcházet do domu i vycházet z domu. Čipy budou aktivní pro všechny … Read more

Vážení spolubydlící, ve dnech 01 .08. 2010 – 29. 08. 2010 bude v našem domě provedena instalace systému čipového otevírání dveří (oba vchody) která má za úkol zajistit zvýšení ochrany našeho majetku. Zavedení systému čipového otevírání dveří představuje opuštění dosavadního otevírání klasickým klíčem a všichni oprávnění nájemníci obdrží proti podpisu individuální čipy v podobě přívěsku … Read more

Představenstvo za účelem zlepšení informovanosti členů Bytového družstva a komunikace s představenstvem zřídilo internetovou stránku, na které bude uveřejňovat dokumenty a informace o činnosti družstva. Pro kontaktování představenstva BD písemnou formou prosím použijte e-mail nebo kontaktní formulář.