Pozvánka na členskou schůzi

Zveme Vás na členskou schůzi Bytového družstva Boloňská 303, Praha 10,
která se bude konat dne 13. prosince 2011 od 19:00 hod. v KLUBU VARTA, Boloňská 310, Praha 10 (MEXICKÁ RESTAURACE).

Program členské schůze

1) Zahájení
2) Zpráva o hospodaření a informace o činnosti BD
3) Zpráva KRK
4) Informace k rekonstrukci a kolaudaci výtahů
5) Žádost nájemce bytu Boloňská 303, Praha 10 o přijetí za člena družstva – informace
6) Diskuse
7) Závěr

V případě, že se z vážných důvodů nemůžete členské schůze zúčastnit, můžete plnou mocí pověřit jinou osobu.

Za představenstvo bytového družstva
Boloňská 303
Růžička Jan – předseda